Podmínky

Podmínky webových stránek

1 Tyto podmínky

1.1 Tyto podmínky (společně s dokumenty, které jsou v ní uvedeny) (společně „podmínky“) Stanovte, na jakém základě můžete využít webové stránky premier-dream.com (naše„ webové stránky“), Ať už jako host nebo jako registrovaný uživatel. Než začnete používat náš web, přečtěte si pozorně tyto podmínky použití.

1.2 Používáním našich stránek vyjadřujete, že přijímáte tyto podmínky a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat.

1.3 Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto smluvních podmínek pro budoucí použití.

2 Informace o nás

2.1 Naše stránky provozuje společnost Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018 (pod obchodním názvem Dream Pharmacy 24/7 Enterprises Ltd 2018) („we“). Jsme společnost zapsaná v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 8805262. Sídlo společnosti je: 6619 Forest Hill Dr # 20, Forest Hill, TX 76140, USA: GB186080986. Jsme společnost s ručením omezeným.

2.2 Jsme regulováni Úřadem pro léčivé přípravky a zdravotnické výrobky a jsme registrováni u Generální farmaceutické rady.

2.3 Můžete nás kontaktovat pomocí následující e-mailové adresy: [chráněno e-mailem] nebo telefonicky pomocí následujícího čísla: (714) 886-9690.

3 Existují i ​​další podmínky, které se na vás mohou vztahovat

3.1 Naše Ochrana osobních údajů který se vztahuje také na vaše používání našeho webu, stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechna vámi poskytnutá data jsou přesná.

3.2 Pokud nakupujete zboží z našeho webu, na prodej tohoto zboží se budou vztahovat naše prodejní podmínky.

4 Tyto podmínky můžeme změnit

Tyto podmínky občas upravujeme. Pokaždé, když si přejete používat náš web, zkontrolujte prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám platným v té době.

5 Na našem webu můžeme provádět změny

Můžeme čas od času aktualizovat a měnit naše stránky tak, aby odrážely změny našich produktů, potřeb našich uživatelů a našich obchodních priorit nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

6 Můžeme pozastavit nebo stáhnout naše stránky

6.1 Nezaručujeme, že naše stránky nebo jakýkoli obsah na nich budou vždy dostupné nebo nepřerušené. Můžeme z obchodních a provozních důvodů pozastavit nebo stáhnout nebo omezit dostupnost celé nebo jakékoli části našeho webu. Pokusíme se vás přiměřeně upozornit na jakékoli pozastavení nebo výběr.

6.2 Jste také zodpovědní za to, že všichni lidé, kteří se k našemu webu připojují prostřednictvím vašeho internetového připojení, jsou si vědomi těchto podmínek používání a dalších příslušných podmínek a že je dodržují.

7 Přístup na naše stránky

7.1 Naše stránky a veškeré služby poskytované prostřednictvím těchto stránek budou v angličtině a je vaší zodpovědností zajistit, abyste plně porozuměli informacím a radám na našem webu. Naše stránka je zaměřena na lidi s pobytem v Evropské unii. Nezastupujeme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek je vhodný pro použití nebo dostupný na jiných místech.

7.2 Čas od času můžeme omezit přístup k některým částem našeho webu nebo celému webu pouze na uživatele, kteří se u nás zaregistrovali.

7.3 Pokud si v rámci našich bezpečnostních postupů zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód uživatele, heslo nebo jakékoli jiné informace, musíte s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými a nesmíte je sdělovat žádné třetí straně. Máme právo kdykoli deaktivovat jakýkoli identifikační kód nebo heslo uživatele, ať už jste si vybrali nebo přidělili námi, pokud podle našeho názoru nedodržíte některé z ustanovení těchto podmínek použití.

7.4 Na základě našeho uvážení určíme, zda došlo k porušení těchto podmínek při použití našeho webu. Pokud dojde k porušení těchto podmínek, můžeme podniknout kroky, které považujeme za vhodné, a může mít za následek, že podnikneme všechny nebo některá z následujících akcí:

7.4.1 okamžité, dočasné nebo trvalé zrušení vašeho práva na používání našich stránek;

7.4.2 vydání varování;

7.4.3 soudní řízení proti vám v důsledku porušení;

7.4.4 zveřejnění takových informací orgánům činným v trestním řízení, jak se domníváme, že je to přiměřeně nutné.

7.5 Nesmíte používat naše stránky nebo služby pro případ nouze. V naléhavých případech byste se měli poradit s místním lékařem nebo pohotovostním oddělením vaší nejbližší nemocnice.

7.5 Naše stránky a veškeré služby poskytované prostřednictvím těchto stránek budou v angličtině a je vaší zodpovědností zajistit, abyste plně porozuměli informacím a radám na našem webu. Naše stránka je zaměřena na lidi s pobytem v Evropské unii. Nezastupujeme, že obsah dostupný na našich stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek je vhodný pro použití nebo dostupný na jiných místech.

7.6 Nesmíte používat náš web nebo služby pro případ nouze. V naléhavých případech byste měli kontaktovat 999 v případě lékařské nouze nebo 111 nebo nouzová situace neohrožuje život.

8 Práva k duševnímu vlastnictví a způsob, jakým můžete na našem webu používat materiál

8.1 Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech práv duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech zveřejněných na tomto webu. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna tato práva jsou vyhrazena.

8.2 Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpisy z jakékoli stránky (stránek) z našich stránek pro vaši osobní potřebu a můžete upozornit ostatní ve vaší organizaci na materiály zveřejněné na našich stránkách.

8.3 Papírové nebo digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu.

8.4 Náš stav (a status všech identifikovaných přispěvatelů) jakožto autorů materiálů na našem webu musí být vždy uznán.

8.5 Nesmíte používat žádnou část materiálů na našem webu pro komerční účely, aniž byste k tomu dostali licenci od nás nebo našich poskytovatelů licence.

8.6 Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat náš web okamžitě zanikne a musíte dle našeho uvážení vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste vytvořili .

9 Naše odpovědnost

9.1 Materiál zobrazený na našem webu (včetně blogu na tomto webu) je poskytován bez jakýchkoli záruk, podmínek nebo záruk týkajících se jeho přesnosti.

9.2 Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení.

9.3 Na odpovědnost vzniklou v důsledku dodávky jakýchkoli produktů vám budou platit různá omezení a vyloučení odpovědnosti, která budou stanovena v našich dodacích podmínkách.

Jste-li firemním uživatelem našich stránek:

9.4 Vylučujeme všechny předpokládané podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoli obsah na něm.

9.5 Neodpovídáme za žádné ztráty ani škody, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé na základě nebo v souvislosti s:

9.5.1 používání nebo nemožnost používat naše stránky; nebo

9.5.2 použití nebo spoléhání na jakýkoli obsah zobrazený na našich stránkách.

9.6 Zejména nebudeme odpovědní za:

9.6.1 ušlý zisk, prodej, podnikání nebo příjem;

9.6.2 přerušení podnikání;

9.6.3 ztráta očekávaných úspor;

9.6.4 ztráta obchodní příležitosti, dobré vůle nebo dobré pověsti; nebo

9.6.5 jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo poškození.

Pokud jste spotřebitelský uživatel:

9.7 Upozorňujeme, že naše stránky poskytujeme pouze pro domácí a soukromé použití. Souhlasíte s tím, že nebudete používat naše stránky pro žádné komerční nebo obchodní účely, a neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za ztrátu zisku, ztrátu podnikání, přerušení obchodu nebo ztrátu obchodní příležitosti.

10 Registrace

10.1 Abyste mohli využívat některé služby na našem webu, musíte se zaregistrovat na našem webu a vytvořit osobní zabezpečený online záznam o pacientech. Vyhrazujeme si právo kdykoli pozastavit nebo ukončit přístup, pokud jsme přesvědčeni, že vaše další používání našich služeb bude mít vliv na ostatní nebo nás. Registrací za účelem používání služby:

10.1.1 potvrzuje, že vámi poskytnuté informace jsou přesné a úplné; a

10.1.2 souhlasí s tím, že vaše uživatelské jméno a heslo bude důvěrné a že přijme přiměřená opatření k ochraně a nesdílení přihlašovacích údajů pro váš online záznam o pacientovi s nikým;

10.1.3 nesmí na našem webu vytvářet více než jeden účet; a

10.1.4 potvrďte, že máte 18 a více let.

11 Viry, hacking a další trestné činy

11.1 Nezaručujeme, že náš web bude bezpečný nebo bez chyb nebo virů.

11.2 Jste zodpovědní za konfiguraci vaší informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.

11.3 Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý.

11.4 Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu.

11.5 Porušením tohoto ustanovení 11 byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítače z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s nimi spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě přestane.

11.6 Neodpovídáme za žádné ztráty nebo škody způsobené distribuovaným útokem odmítnutí služby, viry nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, které mohou nakazit vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiný majetek způsobený používáním naší stránky nebo ke stažení jakéhokoli materiálu zveřejněného na něm nebo na jakémkoli webu s ním spojeným.

12 Odkaz na naše stránky

12.1 Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškozuje naši pověst, ani ji žádným způsobem nevyužíváte, ale nesmíte vytvořit odkaz takovým způsobem, aby navrhnout jakoukoli formu asociace, schválení nebo schválení z naší strany, pokud žádná neexistuje.

12.2 Nesmíte navazovat odkaz z žádného webu, který nevlastníte.

12.3 Náš web nesmí být orámován na žádném jiném místě, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našeho webu než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo zrušit propojení bez předchozího upozornění.

12.4 Pokud si přejete na našem webu použít jakékoli jiné materiály, než které jsou uvedeny výše, odešlete prosím svou žádost na: [chráněno e-mailem]

.

13 Odkazy z našich stránek

Pokud náš web obsahuje odkazy na jiné weby a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ně ani za ztráty nebo škody, které mohou vzniknout při jejich používání.

14 Příslušnost a rozhodné právo

Anglické soudy budou mít výlučnou jurisdikci nad jakýmkoli nárokem vyplývajícím z návštěvy našeho webu nebo s ním souvisejícím, přesto si vyhrazujeme právo zahájit řízení proti vám za porušení těchto podmínek ve vaší zemi bydliště nebo v jakékoli jiné příslušné zemi.

Tyto smluvní podmínky a jakýkoli spor nebo nárok vyplývající z nebo v souvislosti s nimi nebo jejich předmětem nebo složením (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu.

15 Celá dohoda

Tyto podmínky použití a jakýkoli dokument v nich výslovně uvedený představují úplnou dohodu mezi námi a nahrazují veškeré předchozí diskuse, korespondenci, vyjednávání, předchozí ujednání, porozumění nebo dohodu mezi námi týkající se používání našich stránek.

Máte-li jakékoli obavy ohledně materiálů, které se objevují na našich stránkách, nebo obavy týkající se našich služeb, kontaktujte prosím: [chráněno e-mailem]

.

en English
X
chyba: Upozornění: Obsah je chráněn !!