Cyffredin iawn
Mwy na 3 miliwn Achosion yr UD y flwyddyn
Gall triniaeth helpu, ond ni ellir gwella'r cyflwr hwn
Hunan-ddiagnosis fel arfer
Anaml y bydd angen profion labordy neu ddelweddu
Mae'r rhan fwyaf o achosion o anhunedd yn gysylltiedig ag arferion cysgu gwael, Iselder, pryder, diffyg ymarfer corff, salwch cronig, neu feddyginiaethau penodol.
Symptomau gall gynnwys anhawster cwympo neu aros i gysgu a pheidio â theimlo'n dawel.
Mae triniaeth ar gyfer anhunedd yn cynnwys gwella arferion cysgu, therapi ymddygiad, a nodi a thrin achosion sylfaenol. Gellir defnyddio pils cysgu hefyd ond dylid eu monitro am sgîl-effeithiau.

Dod o Hyd i'r Meddyginiaeth Iawn

 

Cysylltu â ni

Ffoniwch neu TESTUN

Ein Lleoliad

6551 Forest Hill Dr, Forest Hill, TX 76140

Cysylltwch â ni

en English
X
gwall: Rhybudd: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!